Z historie Vesny

Mezi nejvýznamnější osobnosti historie Spolku Vesna patřil FRANTIŚEK MAREŠ.

V září 2012 si připomeneme datum jeho narození (30. 9. 1862) i úmrtí (11. 9. 1941).

Byl významným tvůrcem vyššího školství dívčího a vzdělávání vůbec - nejen v Brně, ale na celé Moravě i na Slovensku.

Pro více informací o jeho životě a působení klikněte zde:Mareš František.doc (63,5 kB)

Materiály shromáždila a text sestavila brněnská historička Mgr. Milena Flodrová, čestná členka ŽVS Vesna, o.s.