Tvůrčí psaní

 

Termín zahájení kurzu: říjen 2014 (do kurzu lze přistoupit kdykoliv v jeho půrběhu)

Lektorka: Mgr. Eva Talpová - spisovatelka

Délka kurzu: 4 měsíce, 1x týdně – 90 minut, (den bude upřesněn)

Cena kurzu: 1.900,- Kč

 

V každé lekci dostanou účastníci kurzu zadání, na jehož podkladě vytvoří text, který poté přečtou – jsou tedy autory, posluchači i posuzovateli současně. Kurz je otevřen každému, kdo se chce zdokonalit ve stylistických dovednostech, pobavit se, naučit nové techniky psaní. Předchozí literární zkušenost není podmínkou.

Z náplně kurzu:

·         techniky sloužící ke stimulaci fantazie

·         automatické psaní – reakce na determinanty, inspirace výchozím slovem

          nebo obrazem

·         textová koláž, intertextualita

·         kolektivní autorství

·         aliterace

·         akrostich

·         haiku

·         limerick

·         kaligram

·         kompozice fabulované prózy

·         typy vypravěče a způsoby vyprávění, er-forma a ich-forma

·         výstavba dialogu, typy dialogu, paralelní dialog, vnitřní monolog

·         charakteristika postavy

·         aktualizace atd.