Tábory pro děti

POZOR! pobyt je již v současné době plně obsazen (je možno se hlásit pouze jako náhradník).

Zámecké hudební léto – flétnový pobyt pro děti

Vesna, o.p.s. pořádá v termínu 30.6. – 6.7. 2014 hudební pobyt pro děti a mládež ve věku 6-15 let flétnový pobyt v Miloticích u Kyjova.

Cena: 2.600 CZK

Děti se mohou těšit nejen na odborně vedenou souborovou výuku, ale také na spoustu her a dovádění v zámecké zahradě i mimo ni. Oddechový program bude probíhat pod vedením zkušených pedagogů.

V ceně, pobytu je zahrnuta souborová hudební výuka vedená zkušenou učitelkou ZUŠ se specializací na flétny 2x denně, ubytování v turistické ubytovně, strava zaměřená na děti 5x denně, pitný režim, náklady na zajištění programu, odměny do soutěží, dozor pedagogických pracovníků a zdravotní péče na místě

Cena nezahrnuje: dopravu a pojištění.

Koordinátorka pobytu: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

Pedagogičtí pracovníci: Bc. Helena Matulová, Mgr. Milan Heroudek

 

 

Příměstské tábory

Na letní prázdniny nabízíme pro děti příměstské tábory, které jsou zaměřeny tak, aby co nejvíce podporovaly všestranný rozvoj dětí ve věku od 6 let (jiný věk možný na základě domluvy).  Mimo celotáborové hry nebude chybět též výlet, sportovní dovádění, netradiční hry a spousta nových kamarádů. To vše za přítomnosti osvědčených pedagogických pracovníků, pro které je práce s dětmi opravdovou radostí.

Pro letní prázdniny vyhlašujeme tyto příměstské tábory s celotáborvou hrou: 

 

Z pohádky do pohádky - Příměstský tábor bude probíhat v prostorách Vesny, o.p.s. na Údolní 10, Brno a dle počasí v přírodě, či na hřišti. Během tábora se dostaneme do přímého dění několika pohádek a na samém konci se dočkáme nalezení pohádkového pokladu.

 

Cena: 1.350 CZK (v ceně je zahrnut teplý oběd, pitný režim, materiál, pedagogický dozor, drobné odměny). Cena nezahrnuje pojištění. Programová vedoucí táboru: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

28.7. 2014 - 1.8. 2014 - všestraně zaměřený     vedoucí: Gabriela Koblihová

 
 

Za tajemstvím Města Brna. Celotáborová hra je společná pro všechny táborové týmy, bude zařazena v jednom z denních bloků, v dalším bloku budou děti pracovat ve skupinkách podle specializace, kterou si vyberou. Příměstský tábor bude probíhat v prostorách Vesny, o.p.s. na Údolní 10, Brno a dle počasí v přírodě, či na hřišti.

Cena: 1.350 CZK (v ceně je zahrnut teplý oběd, pitný režim, materiál, pedagogický dozor, drobné odměny). Cena nezahrnuje pojištění.

Programová vedoucí táboru: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

18. – 22.8. 2014 – sportovní                   vedoucí: Mgr. Milan Heroudek

18. – 22.8. 2014 – hudebně-kreativní     vedoucí: Bc. Helena Matulová

18. – 22.8. 2014 – pohybově taneční      vedoucí: Mgr. Dorota Lichvárová

Je možno se přihlásit i na jednotlivé dny - cena za jeden den činí 320 CZK.