Sponzoři  příznivci partneři

NAŠI SPONZOŘI

Není jich mnoho, a o to více si těch, kteří na činnost Vesny přispějí, vážíme a jsme jim za pomoc vděčni.

* Pro rok 2011, 2012 a na 1.pololetí 2013 obdržel Dámský klub sponzorské dary od Nadace Světýlko, o.p.s. (ved.: p. Alena Uhde; Vídeňská 55/47, 639 00 Brno). Finanční částky jsou určeny na činnost klubu. (2011: 24 000,- Kč; 2012: 30 000,- Kč; 2013: 15 000,- Kč).

 

NAŠI PŘÍZNIVCI

Stejně cenné jsou pro nás dary, dárky a pomoc nefinanční.

Velmi si vážíme především pomoci Mgr. Mileny Flodrové, brněnské historičky a čestné členky Spolku Vesna. Věnuje spoustu času  studiu materiálů v archivech, knihovnách ap. jako přípravu k přednáškám, besedám, výstavkám pro Vesnu * zasloužila se významně o vznik Jurkovičovy jizby * je nám ochotnou "poradkyní na telefonu/e-mailu" * zpracovává příležitostné texty z historie Vesny k vydání formou drobných publikací * za nejnovější knihu "Jurkovič, Brno a Vesna" (nakl. Doplněk) se vzdala autorského honoráře...

Za všechnu práci paní Milce velmi děkujeme, máme ji rádi jako člověka a zároveň ji uznáváme jako odbornou autoritu se širokými znalostmi nejen o Vesně a městě Brně.

Firma Šigut stavby nám pomohla materiálním vybavením: na vlastní náklady pořídila a přivezla koberec do Jurkovičovy jizby, velký stůl a 12 čalouněných židlí do Klubka - klubovny i učebny zároveň. Firmě patří náš dík a přání, aby se jí dařilo v její stavební činnosti. (Podílela se např. na vybudování OC Letmo, které se nedávno otevřelo v Brně naproti nádraží ČD).

Ludmile Přikrylové děkujeme za pořízení kopie historicky cenné knihy o Marii Steyskalové na její vlastní náklady.

Potěšilo nás i Annou Novotnou připravené chutné pohoštění pro Valnou hromadu, za něž rovněž děkujeme.