ANGLIČTINA    NĚMČINA  FRANCOUZŠTINA   RUŠTINA  pro dospělé

LÉTO S ANGLIČTINOU VE VESNĚ

V průběhu léta bude probíhat týdenní intenzivní výuka angličtiny.

Výuka bude probíhat vždy v čase 8:30 – 12:00 v učebně č. 11, ve Vesně, Údolní 10, Brno.

Termíny kurzů:           

21.7. – 25.7. 2014 Lektorka: Mgr. Alena Večerková

18. 8. – 22.8. 2014 Lektorka: Ingr. Ivana Zbubnová

Cena kurzu: 750,- Kč/týden (je možno se hlásit pouze na 1 den, cena za den 170,-)

Informace a přihlášky:

Jindřiška Kašpárková, tel: 721 367 850, E-mail: kasparkova@vesnaspolek.cz

 

v ý u k o v é   p o d m í n k y:

skupiny do 10-12 osob   různé stupně pokročilosti  možnost  si vyzkoušet  ukázkovou hodinu    výuka v budově Vesny na Údolní 10 (střed města - dobrá dostupnost MHD)    příjemné učebny vybavené  audiotechnikou     osvědčené lektorské vedení    možnost občerstvení  

    

   ANGLIČTINA     1x  týdně 90 minut   (dopoledne/odpoledne/podvečer)  

    cena: 80,- Kč / 1 lekce                               

    lektorky: Mgr. Alena Večerková, Ing. Ivana Zbubnová, Zuzana Zbubnová

     začátečníci  "stálí“ začátečníci  mírně pokročilí středně pokročilí pokročilí  

    výukové dny:  úterý / středa / čtvrtek  

   

         

     NĚMČINA       1x  týdně 90 minut                            

       cena: 80,- Kč / 1 lekce 

       lektorka: Marie Schönová                                               

       mírně pokročilí           středa     10.10 - 11.40

       středně pokročilí        středa        8.30 - 10.00

 středně pokročilí     středa  8,30 – 10hod.    Marie Schönová      3volná místa

                        mírně pokročilí        středa   10,10 – 11,40hod.   Marie Schonová    3volná místa

     RUŠTINA                                   lektorka: PhDr. Libuše Kodešová                                 

      FRANCOUZŠTINA          lektorka: Mgr. Miluše Kalábová

    

       všechny výše uvedené kurzy:  1x  týdně 90 minut ;  cena: 80,- Kč / 1 lekce             (kurzovné se platí na pololetí)

 

     PŘIHLÁŠKY  *  INFORMACE

      osobně: 

      kancelář Vesna, o. p. s., Údolní 10 (přízemí) 

      Dle úředních hodin kanceláře.              

      telefonicky:  

      733 506 684   nebo   513 034 951

      e-mailem:   

      Jindra.Kasparkova@seznam.cz     Jindřiška Kašpárková      

 

 

Platit je možno převodem na účet: FIO banka, a.s. č.ú.: 2600399827/2010 (do zprávy pro příjemce uvádějte název kurzu, jméno a příjmení účastníka kurzu).