POČÍTAČOVÉ KURZY

* pro všechny, kdo zatím neměli možnost nebo sbírají odvahu "spřátelit se" s počítačem

* konají se opakovaně v průběhu školního roku v učebně školy Vesna na Údolní 10

    (v centru města)

* přihlášky se přijímají průběžně

 

POČÍTAČOVÝ KURZ PR SENIORY A STŘEDNÍ VĚK, ANEB NEBOJTE SE POČÍTAČE

 

Termín kurzu: 9.4. 2014 - 21.5. 2014 (7 výukových bloků po 3 vyučovacích hodinách) začátek vždy v 15:00

Lektor kurzu: zkušený certifikovaný pedagog Mgr. Milan Heroudek

Místo konání kurzu: PC učebna - 1. patro sídla Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno

Cena kurzu: 1.500,- Kč

Obsah kurzu: základní pojmy, základní ovládání operačního systému MS Windows, internet, bezpečnost na internetu, E-mail (založení, fungování, ovládání), MS Word (základní ovládání), webové stránky a práce s nejznámějšími z nich, procvičování probraných témat. 

 

Dle zájmu  jsme schopni připravit pro skupinu min. 5 osob kurz různého zaměření (od základního seznámení s počítačem přes speciální prezentace a další možnosti jeho využití) .

 

PŘIHLÁŠKY

kancelář  (Jindřiška Kašpárková)

Vesna, o.p.s.  Údolní 10 - přízemí

tel.:  733 506 684  nebo  513 034 951

   e-mail: Jindra.Kasparkova@seznam.cz