PEČOVATELSKÉ KVALIFIKAČNÍ KURZY

Vesna, o. p. s., je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV a kvalifikační kurzy pro profesi pečovatele(ky) podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pořádá od r. 2006.

Možnost výběru ze 2 specializací:

Pracovník v sociálních službách - Pečovatel(ka) o seniory a handicapované  

Pracovník v sociálních službách - Pečovatel(ka) o děti do 15 let včetně handicapovaných

    

Přihlášky se přijímají průběžně po celý rok:

 e-mailem: h.matulova@vesnaspolek.cz

 osobně či poštou: Vesna, o. p. s., Údolní 10, 602 00 Brno

 

Pro formuláře přihlášek kliknout zde: 

DK přihláška.doc (23,5 kB)

                                                          

AKTUÁLNÍ TERMÍNY

 

21.7. - 18.8. 2014 - intenzivní prázdninový kurz s výukou v pracovní dny 8-16 hod. (dle rozvrhu) - je možno se přihlašovat označení kurzu KK - 21

12.9. - 18.11. 2014 - kurz právě probíhá (závěrečná zkouška 18.11. 2014 v 15:00) - je možno se přihlašovat označení kurzu KK - 22

Pracovník v sociálních službách - Pečovatel(ka) o seniory a handicapované

Podmínky: věk 18 let • morální bezúhonnost • dobrý zdravotní stav

Rozsah kurzů: 162 hodin (130 teoreticko-praktické výuky + 32 hodin praxe)

Výuka:  pátek 15:00-19:00 a  sobota 8:00-15:30 (dle rozvrhu hodin)

Předměty: právní, sociální a etické minimum, první pomoc a bezpečnost práce, zásady hygieny, ekologie, výživa a stravování,  zdravotní poruchy a jejich léčba, prevence, komunikace, psychologie, krizová intervence, aktivizační terapie...

Ukončení: závěrečné zkoušky (část písemná a ústní). Konají se 18.8. 2014 v 15:00. •Úspěšní absolventi obdrží certifikáty s platností v ČR; možnost nechat si též vystavit certifikát v německém jazyce pro práci v Rakousku a Německu.

Uplatnění: domy s pečovatelskou službou, penzióny a domovy pro seniory, organizace zajišťující pečovatelské služby v domácím prostředí  • samostatně na živnostenský list • kurz je vhodný i pro ty, kdo v rodině pečují o osobu blízkou a chtějí si rozšířit své znalosti

Více informací: Bc. Helena Matulová, tel. 733 506 684  nebo  513 034 951; h.matulova@vesnaspolek.cz

Cena kurzu (vč. zálohy 1.000,- Kč) je 7.400,- Kč 

                     

21.7. - 18.8. 2014 - intenzivní prázdninový kurz s výukou v pracovní dny 8-16 hod. (dle rozvrhu) - je možno se přihlašovat označení kurzu DK - 13

12.9. - 17.11. 2014 - (závěrečná zkouška 17.11. 2014 v 15:00) - je možno se přihlašovat označení kurzu DK - 14

Pracovník v sociálních službách - Pečovatel(ka) o děti do 15 let, včetně handicapovaných

Podmínky: věk 18 let  • morální bezúhonnost • dobrý zdravotní stav

Rozsah kurzů: 160 hodin (120 teoreticko-praktické výuky + 40 hodin praxe)

Výuka: pátek 15:00-19:00 a  sobota 8:00-15:30 (dle rozvrhu hodin)

Předměty: právní, sociální a etické minimum, první pomoc a bezpečnost práce, základy hygieny, výživa a stravování,  somatologie, základy péče o dítě, péče o nemocné dítě, pedagogika, komunikace, psychologie, krizová intervence, aktivizační techniky...

Ukončení: závěrečné zkoušky (část písemná a ústní).  Proběhne 18.8. 2014 v 15:00. Úspěšní absolventi obdrží certifikáty s platností v ČR.

Uplatnění: firemní  a soukromé školky, organizace nabízející domácí hlídání a péči o děti, samostatně na živnostenský list; kurz je též vhodný jako příprava k národní kvalifikační zkoušce Chůva

Více infomací: Bc. Helena Matulová, tel. 733 506 684  nebo  513 034 951; h.matulova@vesnaspolek.cz

Cena kurzu (vč. zálohy 1.000,- Kč) je 7.400,- Kč 

 

Přihláška je závazná po uhrazení zálohy ve výši 1 000,- Kč. Vrací se pouze v případě závažných zdravotních důvodů.

Platit lze převodem na  účet u FIO banka, a.s. č.ú. 2600399827/2010  (jako variabilní symbol uvádějte datum narození a do zprávy pro příjemce  jméno a příjmení účastníka kurzu), ve výjimečných případech lze platit osobně v kanceláři. Doplatek kurzovného je nutné uhradit před zahájením kurzu