KROUŽKY PRO DĚTI

Kroužky probíhají v tělocvičně a učebnách komplexu Vesny na Údolní ul. 10 (střed města).  

 

Angličtina pro děti školou povinné: děti 1. - 4. třída

výuka angličtiny hravou formou a opakování základů nutné pro výuku na ZŠ

 1krát týdně: úterý 16.15 - 17.15 nebo čtvrtek 16.15. - 17.15 cena: 1.200,- Kč/pololetí 

  lektorka: Mgr. Dorota Lichvárová

    

 Angličtina pro děti školou povinné: děti 4. - 6. třída

výuka angličtiny hravou formou a příprava na víceletá gymnázia

1krát týdně: středa 17.30 - 18.30    cena: 1.200,- Kč/pololetí

lektorka: Mgr. Dorota Lichvárová

 

Angličtina hrou: děti 2-4 let, s dospělým doprovodem

první seznámení s cizím jazykem prostřednictvím říkadel, písniček, her, cvičení a kreslení...

1krát týdně: úterý 15.00 - 16.00     cena: 800,- Kč/10 lekcí

lektorka: Mgr. Dorota Lichvárová

 

Zpěváčci: děti 2-4 let (jiný věk možný po individuální domluvě)

první hravé seznámení s hudbou pomocí her, písniček, pohybového cvičení a hudebních nástrojů. Kroužek probíhá v doprovodu rodičů.

Lektorka: Dis. Tereza Lišková

Pondělí 9 – 10                                                  cena: 1.200,- Kč / pololetí

 

Notičky: Děti 4-6 let (jiný věk možný po individuální domluvě)

hudební hry rozvíjející hudební představivost a rytmické cítění, podpora a rozvoj jemné motoriky za pomocí hudby.

Kroužek probíhá v doprovodu rodičů.

Lektorka: Dis. Tereza Lišková

Pondělí 10.15 – 11.15                                      cena: 1.200,- Kč / pololetí

 

Minizobáčci: ti 4-6 let (jiný věk možný po individuální domluvě)

první setkání s flétničkou hravou formou s důrazem na zdravé dýchání. Kroužek probíhá v doprovodu rodičů.

Lektorka: Dis. Tereza Lišková

Pondělí 11.30 – 12.30                                      cena: 1.200,- Kč / pololetí

 

Základní pohybová průprava pro děti: věk 3-5 let / 5-7 let

všestranný rozvoj základních pohybových dovedností

1krát týdně: středa 15.30-16.30  (mladší předškolní věk)

                  čtvrtek 15.30-16.30  (děti 5-7 let)

lektor: PaedDr. Karel Janda                              cena: 1 000,- Kč/pololetí

 

Sebeobrana pro chlapce a dívky: děti od 6 let

fyzická kondice, schopnost soustředění a postřeh, pohybová koordinace...

1krát týdně: čtvrtek 16.30-17.30                     cena: 1 000,- Kč/pololetí  

lektor: PaedDr. Karel Janda

 

Balerínky: dívky 4-7 let

základní baletní a taneční průprava

1krát týdně: pondělí 15.45-16.45                      cena: 1 000,- Kč/pololetí 

lektorka: Nikola Volfová 

 

Hra na hudební nástroj: děti 4-15 let

1krát týdně dle domluvy                                 cena: 1 500,- Kč / pololetí

-          Kytara                 

-          Klavír

-          Flétna

-          Keyboard

-          Housle

-          Trumpeta

-          Zpěv

Lektoři dle výběru hudebního nástroje jedná se o zkušené učitele ZUŠ.

 

Dramatická výchova: děti 6 - 12 let

Systematický rozvoj dramatických dovedností, základní seznámení s divadlem formou her a etud. Je kladen velký důraz na osobní individualitu Všechny získané dovednosti děti uplatní při závěrečném představení na konci školního roku v sále Vesny.

1krát týdně: středa 15.30-17.30   

lektorka: Mgr. Beáta Drápalová                        cena: 1 400,- Kč / pololetí

 

Platit je možno převodem na účet: FIO banka, a.s. č.ú.: 2600399827/2010 (do zprávy pro příjemce uvádějte název kurzu, jméno a příjmení účastníka kurzu).

přihláška.docx (26751)

 

Kroužky pro děti jsou podporovány Statutárním městem Brnem.

Logo města Brna