VESNA  KLUB

 


Akce Vesna klubu (dříve Senior klub) se konají většinou ve středu v odpoledních hodinách, připravuje je Marie Šternberská, Mgr. Milena Balbingerová, PhDr. Libuše Kodešová a Marie Šigutová.

 

Klub Vesna připravil pro aktivní členy vždy ve středu následující program: 

 

30. dubna ve 14 hodin sraz v Letohrádku Mitrovských. Výstava „Hvězdy stříbrného plátna“ prvorepublikového a protektorátního filmu je doplněna i osobními věcmi a filmovými ukázkami. Vstupné pro seniory 50 Kč.

Klub Vesna připravil pro aktivní členy vždy ve středu následující program:

14. května ve 14 hodin sraz na autobusové zastávce Velká Klajdovka (linka č. 78) ze Staré Osady). Pokračování poznávání zajímavostí hádeckého lomu z 1. října 2013. Tentokráte se pod vedením pana Šiguta vydáme pod lom do přírodní rezervace Kavky. Budeme tak mít pěkný výhled na rozkvetlé stráně.

21. května v 7 hodin sraz na autobusovém nádraží u Grandu spojem Student Agency výlet za Tizianem do Kroměříže. V Kroměžíži spolu navštívíme zámek – obrazárnu. Vstupné 80,- Kč. Poté dle počasí a zájmu projdeme Podzámeckou nebo Květnou zahradu, navštívíme muzeum na náměstí se zajímavou výstavou. Rovněž je možné navštívit biskupské sklepy s pojené s ochutnávkou a nákupem vín. Odjezd z Kroměříže v 17:40, návrat do Brna v 18:35. Na všechny zájemce se těší Marie Štemberská.

28. května nás čeká komentovaná prohlídka pasivního domu „Otevřené zahrady“ na Údolní 33 v Brně. Dozvíme se hodně zajímavostí o vytápění, chlazení a větrání pasivního domu. Za domem je neobvyklá zahrada s různými prvky. Vstupné s kladem 50,- Kč. Sraz ve 14 hodin na Údolní 33 v Brně, vchod dvorního traktu „C“.

5. června se všichni sejdeme při Zahradní slavnosti s bohatým programem, která bude zahájena v 15:30. Více informací k programu naleznete dále ve Vesnovinách. Tato akce je zároveň poslední akcí tohoto školního roku, neboť vzhledem k tomu, že v měsíci červnu jsou pořádány dva turistické pobyty, nepořádá Vesna klub již žádné akce. Přejeme Vám pěkné prožití léta a těšíme se na viděnou opět při našich akcích od září.