Hudební kurzy

 

Zkušení učitelé působící v brněnských ZUŠ u nás vyučují hru na tyto hudební nástroje:

-          Flétna

-          Keyboard

-          Kytara

-          Klavír

-         Trumpeta

-         Housle

-         Sólový zpěv

 

Žáci mohou s výukou začít (u vybraných hudebních nástrojů) již od 4 let, jsou do výuky zařazováni individuálně dle jejich pokročilosti. Je možná též výuka dvou nebo tří žáků ve stejné pokročilosti. Umění našich žáků je pravidelně prezentováno na večírcích a vystoupeních Vesny.

Výuka probíhá vždy 1x týdně dle individuální domluvy.

Na výuku je možno se přihlásit kdykoliv během školního roku.

Cena:   1.500,- Kč děti

            2.100,- Kč dospělí

Informace a přihlášky: Bc. Helena Matulová, mob. 733 506 684;

e-mail:h.matulova@vesnaspolek.cz nebo osobně v kanceláři na Údolní 10, Brno.

 

Platit je možno převodem na účet: FIO banka, a.s. č.ú.: 2600399827/2010 (do zprávy pro příjemce uvádějte název kurzu, jméno a příjmení účastníka kurzu).