AKCE  PRO  VEŘEJNOST

  výstavy kurzy přednášky besedy koncerty

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE VESNĚ

Dne 5.6. 2014 si Vás dovolujeme pozvat na „Den otevřených dveří ve Vesně“ můžete se tak seznámit s prostředím, ve kterém se Vesna nachází, ale i s našimi aktivitami. Některé si budete moci dokonce rovnou vyzkoušet.

Celodenně bude přístupná Jurkovičova jizba s ukázkou paličkování paní Malátové

Angličtina – učebna č. 11 8:30 – 11:45 Lektorka: Mgr. Alena Večerková

Trénink paměti – učebna č. 1 9:30 – 11:00 Lektorka: Jindřiška Kašpárková

Hudební hrátky – učebna č. 9 10:00 – 11:00 Lektorka: Bc. Helena Matulová

Fit cvičení – tělocvična 14:00 – 15:00 Lektorka: Nikola Volfová

Zdravotní cvičení – tělocvična 10:00 – 11:00 Lektorka: Marie Holčáková

Jóga – tělocvična - 9:00 – 10:00 Lektorka: Mgr. Hana Šírová

 

ZAHRADNÍ SLAVNOST PODRUHÉ

Vesna o.p.s., Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. a Vesněnka, o.p.s. zvou všechny své příznivce na přátelské posezení, které se uskuteční ve čtvrtek 5.6. 2015 v době od 15:30 hodin v prostorách přízemí zadní budovy na Údolní 10, Brno.

Srdečně Vás zveme k následujícímu programu:

Sál

15:30 – 15:35 úvodní slovo ředitelky Vesna o.p.s. paní Lenky Klumpnerové, přivítání hostů, Úvodní slovo pozvaných

15:35 – 16:00 vyhlášení soutěže Brněnský hrnek ředitelem Vesněnky, o.p.s. panem Svatoplukem Švarcem

16:00 – 16:10 vystoupení našich nejmenších – aneb, co jsme ve Vesněnce nacvičili

16:10 – 16:25 vystoupení kroužku Sebeobrana pro děti pod vedením pana učitele Karla Jandy

16:25 – 16:40 vystoupení Kroužku balerínek pod vedením paní učitelky Nikoly Wolfové

16:45 – 17:00 vystoupení třídy 1.A SŠSZS Vesna, o.p.s. oboru Sociální činnost pod vedením paní učitelky Hany Regnerové

17:00 – 17:25 vystoupení Hudebních kroužků při Vesna o.p.s.: Kytara, pod vedením pana učitele Víta Dvořáčka; Flétna, pod vedením paní učitelky Terezy Liškové; Klavír, pod vedením paní učitelky Heleny Matulové; Klavír/Klávesy, pod vedením pana učitele Petra Veselky

17:25 – 17:45 vystoupení Dámského klubu při Vesna, o.p.s. pod vedením paní Jany Žáčkové od 18:00 k poslechu, zpěvu i tanci hraje kapela Lodníci pod vedením Tomáše Drtílka

Učebna 103

Od 18 do 19 hodin bezplatné měření glykémie, krevního tlaku a některých antropometrických ukazatelů (distribuce tělesného tuku, …)

Učebna 104

Od 16 do 17 hodin kreativní dílničky pro všechny věkové kategorie, malování na obličej...A dále mimo jiné: ruličková tombola (ceny vydáváme od 1730 hodin), drobné občerstvení, čepované pivo, možnost zahrát si hry möllki, ringo a pétanque. Předpokládaný konec akce je ve 20:00 hodin.

Bc. Helena Matulová, E-mail: h.matulova@vesnaspolek.cz, 733 506 684.

 

LÉTO S ANGLIČTINOU VE VESNĚ

V průběhu léta bude probíhat týdenní intenzivní výuka angličtiny.

Výuka bude probíhat vždy v čase 8:30 – 12:00 v učebně č. 11, ve Vesně, Údolní 10, Brno.

Termíny kurzů:           

21.7. – 25.7. 2014 Lektorka: Mgr. Alena Večerková

18. 8. – 22.8. 2014 Lektorka: Ingr. Ivana Zbubnová

Cena kurzu: 750,- Kč/týden (je možno se hlásit pouze na 1 den, cena za den 170,-)

Informace a přihlášky:

Jindřiška Kašpárková, tel: 721 367 850, E-mail: kasparkova@vesnaspolek.cz

 

 

KURZ TRÉMINKU PAMĚTI PRO ZAČÁTEČNÍKY

Aktuální termín zahájení: 17.4. 2014 (v případě přihlášení minimálně 4 účastníků)

1x týdně každý čtvrtek od 9.00 - 11:00 hodin

cena: 700,- Kč

Přihlášky a informace:

Jindra Kašpárková, Jindra@Kasparkova.seznam.cz, tel. 721 367 850 nebo 513 034 951

 

POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY A STŘEDNÍ VĚK ANEB NEBOJTE SE POČÍTAČE

Termín kurzu: 9.4. 2014 - 21.5. 2014 (7 výukových bloků po 3 vyučovacích hodinách) začátek vždy v 15:00

Lektor kurzu: zkušený certifikovaný pedagog Mgr. Milan Heroudek

Místo konání kurzu: PC učebna - 1. patro sídla Vesna, o.p.s., Údolní 10, Brno

Cena kurzu: 1.500 CZK

Obsah kurzu: základní pojmy, základní ovládání operačního systému MS Windows, internet, bezpečnost na internetu, E-mail (založení, fungování, ovládání), MS Word (základní ovládání), webové stránky a práce s nejznámějšími z nich, procvičování probraných témat.

Přihlášky a informace:

Jindra Kašpárková, Jindra@Kasparkova.seznam.cz, tel. 721 367 850 nebo 513 034 951
 

MÁMO, TÁTO, VEZMĚTE MĚ DO DIVADLA - SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ

Zveme všechny maminky a tatínky s jejich dětmi na divadelní představení, které se uskuteční v sobotu 26.4. 2014 v 10:00 v sále zahradní budovy. Po cca 50-60 minutovém představení bude otevřena tvořivá dílnička pro děti. Velmi rádi uvítáme též prarodiče s vnoučaty.

Hraje divadlo Koráb.

Vstupné: 60 CZK dospělí, 30 CZK děti.

Lístky jsou v prodeji v kanceláři Vesny, o.p.s. u paní Bc. Heleny Matulové, informace je možno získat e-mailem: h.matulova@vesnaspolek.cz, nebo na tel. 733 506 684.

 

ODPOLEDNÍ ANGLIČTINA HROU

Každé úterý probíhá odpolední výuku angličtiny hrou pro předškolní děti. Výuka angličtiny je koncipována hravou formou, ve které nechybí tanec, zpěv, kreativní tvoření, dramatická výchova.

Výuka probíhá v dětské učedně č. 9 - 2. patro, budovy Údolní 10, Brno (do učebny je povolen vstup pouze v ponožkách, či přezůvkách), každé úterý v době od 15:00 - 16:00. Do kurzu je možné se kdykoliv přihlásit.

Lektorka kurzu: Mgr. Dorota Lichvárová

Kurzovné 800 CZK / 10 lekcí

Bc. Helena Matulová, h.matulova@vesnaspolek.cz, 733 506 684.

 

ZÁMECKÉ HUDEBNÍ LÉTO

Vesna, o.p.s. pořádá v termínu 30.6. – 6.7. 2014 hudební pobyt pro děti a mládež ve věku 6-15 let flétnový pobyt v Miloticích u Kyjova.

Cena: 2.700 CZK

Děti se mohou těšit nejen na odborně vedenou souborovou výuku, ale také na spoustu her a dovádění v zámecké zahradě i mimo ni. Oddechový program bude probíhat pod vedením zkušených pedagogů.

V ceně, pobytu je zahrnuta souborová hudební výuka vedená zkušenou učitelkou ZUŠ se specializací na flétny 2x denně, ubytování v turistické ubytovně, strava zaměřená na děti 5x denně, pitný režim, náklady na zajištění programu, odměny do soutěží, dozor pedagogických pracovníků a zdravotní péče na místě

Cena nezahrnuje: dopravu a pojištění.

Koordinátorka pobytu: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

Pedagogičtí pracovníci: Bc. Helena Matulová, Mgr. Milan Heroudek

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Na letní prázdniny nabízíme pro děti příměstské tábory, které jsou zaměřeny tak, aby co nejvíce podporovaly všestranný rozvoj dětí ve věku od 6 – 11 let.  Mimo celotáborové hry nebude chybět též výlet, sportovní dovádění, netradiční hry a spousta nových kamarádů. To vše za přítomnosti osvědčených pedagogických pracovníků, pro které je práce s dětmi opravdovou radostí.

Pro letní prázdniny vyhlašujeme tyto příměstské tábory s celotáborvou hrou: Za tajemstvím Města Brna. Celotáborová hra je společná pro všechny táborové týmy, bude zařazena v jednom z denních bloků, v dalším bloku budou děti pracovat ve skupinkách podle specializace, kterou si vyberou. Příměstský tábor bude probíhat v prostorách Vesny, o.p.s. na Údolní 10, Brno a dle počasí v přírodě, či na hřišti.

Cena: 1.350 CZK (v ceně je zahrnut teplá oběd, pitný režim, materiál, pedagogický dozor, drobné odměny). Cena nezahrnuje pojištění.

Koordinátorka příměstských táborů: Mgr. et Mgr. Lenka Klumpnerová

18. – 20.8. 2014 – sportovní                  vedoucí: Mgr. Milan Heroudek

18. – 20.8. 2014 – tvořivě-kreativní        vedoucí: Bc. Helena Matulová

18. – 20.8. 2014 – pohybově taneční      vedoucí: Mgr. Dorota Lichvárová

 

ZÁPIS DO KURZŮ A KROUŽKŮ

Stále je možné se hlásit do kurzů a zájmových kroužků, které požádá Vesna, o.p.s. Údolní 10, Brno. V bohaté nabídce jsou jazykové kurzy v různých pokročilostech pro střední věk a seniory (angličtina, němčina, francouzština); trénink paměti pro začátečníky i pokročilé; práce na PC pro střední věk a seniory; tělovýchovné kurzy pro střední a seniorský věk (zdravotní cvičení s prvky jógy, bodystyling, zdravotní cvičení); hudební kurzy pro děti i dospělé (kytara, klavír, flétna, keyboard, trumpeta, sólový zpěv); kurzy pro děti (Sluníčka - angličtina hrou pro děti od 2 let, angličtina pro děti školou povinné 2.- 4. třída, angličtina pro děti 4.- 6. Třída, angličtina pro děti z vyšších tříd ZŠ s přípravou na SŠ; Balerínky kurz taneční pohybové průpravy pro děti od 4 let; komplexní pohybová průprava pro děti ve věku 3-5let a 5-7 let; základy sebeobrany a pohybová průprava pro děti ve věku 7-12 let; dramatický kroužek, aj.). Nově též nabízíme hudebně pohybové kroužky: Zpěváčci po děti ve věku 2-4 roky; Notičky pro děti od 4-6 let a Minizobáčci – Hravé pískání, zdravé dýchání pro děti od 4-6 let. Všechny kroužky jsou vedeny zkušenými lektory.

Přihlášky a informace o kurzech:

Jindra Kašpárková, Jindra@Kasparkova.seznam.cz, tel. 513 034 951 – jazykové kurzy, trénink paměti;

Bc. Helena Matulová, h.matulova@vesnaspolek.cz, 733 506 684 – ostatní kurzy mimo jazykových; nebo na webových stránkách Vesny, o.p.s.